Årsmøte Tverlandet IL 21/3 2019

Innkalling

ÅRSMØTE - 21/3 2019 - Tverlandet Samfunnshus kl. 1900

Saksliste

Sak 1. Åpning

Sak 2. Godkjenning av innkalling

Sak 3. Valg av dirigent

Sak 4. Valg av referent

Sak 5. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

Sak 6. Årsberetning 2018

Sak 7. Regnskap 2018

Sak 8. Budsjett 2019

Sak 9. Innkomne forslag

Sak 10. Vedtektsendringer

Sak 11. Valg

Sak 12. Utdeling av:

Idrettslagets innsatspokal

Æresmedlemskap

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift